Świetlica szkolna

W roku szkolnego 2016/2017 świetlica szkolna rozpoczęła pracę od ustalenia planu pracy opiekuńczo-wychowawczej. W miesiącu wrześniu trwały zapisy dzieci do świetlicy, z jednoczesnym ustaleniem godzin ich pobytu oraz wskazaniem osób upoważnionych do ich odbioru. Świetlica jest przeznaczona dla uczniów rodziców pracujących i otwarta do godziny15.00. Zajęcia organizowane w świetlicy są ciekawym urozmaiceniem życia szkolnego i wspomagają rozwój dzieci skłaniając je do twórczego myślenia i rozwijania własnych zainteresowań. Nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zdolności podczas zajęć plastycznych. Organizowane są gry i zabawy ruchowe w salce korekcyjnej. W świetlicy szkolnej dbamy o kształtowanie nawyków higienicznych i kultury życia codziennego, zwłaszcza podczas spożywania posiłków. Systematycznie nauczyciele wspierają uczniów w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji.Ćwiczymy umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela. Nauczyciele pracujący w świetlicy współpracują z wychowawcami klas w zakresie wymiany informacji o uczniach.