OGŁOSZENIE


W dniu 26.09.2016 w Szkole Podstawowej w Ciężkowicach odbędzie się spotkanie wywiadowcze z rodzicami klas I - VI.
Planowane rozpoczęcie godzina 16:00 

OGŁOSZENIE


W dniu 23.11.2015 w Szkole Podstawowej w Ciężkowicach odbędzie się spotkanie wywiadowcze z rodzicami klas I - VI. Planowane rozpoczęcie godzina 16:00. 


OGŁOSZENIE


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty:
Art. 9. 1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. 
3. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

Art. 11. 1. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.
3. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.