Mały Mistrz klasa I

Sprawozdanie z realizacji programu Mały Mistrz za  I półrocze  roku szkolnego 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole kontynuujemy realizację programu Mały Mistrz. W klasach II a i II b uczniowie doskonalą swoje „mistrzowskie” osiągnięcia, natomiast klasa I rozpoczęła udział w programie. Wszyscy uczniowie pod opieką swoich wychowawców: pani Joanny Roczniak, pani Marii Król i pani Małgorzaty Gaj oraz nauczyciela wychowania fizycznego Małgorzaty Miłkowskiej rozwijają sprawność fizyczną, doskonalą umiejętności ruchowe, kształtują prawidłowe relacje interpersonalne, uczą się jak ważna dla prawidłowego rozwoju jest odpowiednia aktywność fizyczna.Projekt „Mały Mistrz” cieszy się u dzieci dużym powodzeniem i uznaniem. Uczniowie niezwykle chętnie podejmują wyznaczone zadania, z zapałem wykonują wszystkie próby sprawności aby uzyskać odpowiednie tytuły i odznaki.W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 wszyscy pierwszoklasiści zdobywali sprawność gimnastyka i piłkarza-koszykarza, natomiast uczniowie klas drugich w komplecie zostali „gimnastykami”. Kilku uczniów na zajęciach pozaszkolnych osiągnęło sprawność narciarza, pływaka i karateki.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU "MAŁY MISTRZ "
W roku szkolnym 2015/2016Przez cały rok szkolny 2015/2016 w ramach realizacji ogólnopolskiego programu pod nazwą „Mały Mistrz” uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej –Marii Król i Małgorzaty Gaj oraz nauczyciela wychowania fizycznego –Małgorzaty Miłkowskiej solidnie ćwiczyli, aby opanować określone sprawności i umiejętności ruchowe. Wszyscy uczniowie wykazywali się przy tym niezwykłą energią, zapałem, sumiennie i z radością wykonywali określone ćwiczenia dopingując się wzajemnie.Na zakończenie roku szkolnego zostały przeprowadzone kolejne testy sprawności fizycznej marszobieg na dystansie 600 m, zwis na drążku oraz bieg wahadłowy 10x5m. Pierwsze takie testy przeprowadzono na rozpoczęcie projektu w pierwszych tygodniach roku szkolnego. Wszyscy uczniowie, ukończyli zarówno marszobieg jak i bieg wahadłowy oraz zwis. Wyniki niektórych dzieci są naprawdę imponujące.Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie klasy pierwszej poprawili swoje osiągnięcia w wyżej wymienionych próbach, co świadczy o dużych postępach i znacznym rozwoju umiejętności ruchowych. Testy i ich wyniki wykazały wzrost poziomu wytrzymałości, siły 
i szybkości. W pierwszym półroczu wszyscy pierwszoklasiści zdobyli sprawność GIMNASTYKA, jeden z uczniów zdobył dodatkową sprawność KARATEKI, a kilku NARCIARZA. W drugim półroczu dzieci zdobyły kolejne sprawności KOSZYKARZA, LEKKOATLETY ORAZ TANCERZA i otrzymały odpowiednie znaczki do swoich legitymacji Małego Mistrza

Mały Mistrz

Od września uczniowie klasy Ia i Ib wraz ze swoimi wychowawczyniami M. Król i M. Gaj realizują Program Ministerstwa Sportu 
i Turystyki „Mały Mistrz”. W jego realizacji pomaga im nauczyciel wychowania fizycznego pani M. Miłkowska. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu.

Główne cele programu:
1. Zachęcenie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej;
2. Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych (orientacja przestrzenna, szybkość
    reagowania, równowaga, różnicowanie ruchów i rytmizowanie) mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki     dziecka (czytanie, pisanie, rysowanie, malowanie, wycinanie itp.)
3. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I - III szkół podstawowych;
4. Zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów.
    Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności fizycznych w 6 kategoriach: rowerzysta – turysta,       gimnastyk, tancerz, lekkoatleta, piłkarz, koszykarz.

Uczniowie po opanowaniu określonych sprawności i umiejętności ruchowych, otrzymują odpowiedni znaczek, który wlepiają do swojej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł „Małego Mistrza". W pierwszych miesiącach roku szkolnego poddano uczniów zalecanym w projekcie testom: zwis na drążku, bieg wahadłowy 10x5m i marszobieg na dystansie 600m. Podobne testy sprawnościowe zostaną powtórzone w miesiącu maju w celu sprawdzenia przyrostu sprawności dzieci.Dzieci z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, pilnie ćwiczą swe umiejętności, wiele ćwiczeń wykonują już bez większych problemów. Uczniowie są zwinni, szybcy i starają się być dokładni. Zdobywanie sprawności ułatwia radosna atmosfera i zdyscyplinowanie. Wszyscy uczniowie klasy Ia i Ib zdobyli w I półroczu sprawność gimnastyka, jeden sprawność dodatkową karateki, kilku uczniów narciarza.

Wyniki sprawdzianów "Małego Mistrza" klasa I b 2015/2016

Pobierz pliki

Pobierz pliki