Kącik logopedy

Kącik logopedyczny

prowadzą autorki Innowacji:

mgr Joanna Roczniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i logopeda

mgr Magdalena Gabor - nauczyciel historii, oligofrenopedagog i logopeda

absolwentki
czterosemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

KURSY I SZKOLENIA

Certyfikowany roczny kurs stymulacji sensorycznej (J. Roczniak)

Certyfikowany roczny kurs Terapia dzieci jąkających się metodą wystukiwania sylab dr. Krzysztofa Szamburskiego (J. Roczniak)

Certyfikowany roczny kurs Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza
i skuteczne metody pracy z dzieckiem (J. Roczniak, M. Gabor)

Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (J. Roczniak, M. Gabor)

Certyfikowany roczny kurs Innowacyjne metody podnoszące skuteczność terapii logopedycznej (J. Roczniak, M. Gabor)

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (M. Gabor)

Szkolenie I stopnia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
u prof. dr hab. Marty Bogdanowicz (M. Gabor)