Grono Pedagogiczne

mgr Zofia Tarasek- matematyka
lic. Halina Filar – matematyka
mgr Anna Jackowska – język polski
mgr Renata Gadecka – język polski
mgr Maria Maciaszek – przyroda
mgr Jolanta Zagórska – plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Małgorzata Miłkowska – religia, wychowanie fizyczne, muzyka
mgr Michał Cieśla- wychowanie fizyczne
mgr Aldona Król-język angielski
mgr Beata Potępa – język angielski
mgr Beata Olszowska – język angielski
mgr Magdalena Gabor – historia i społeczeństwo, zajęcia logopedyczne
mgr Alina Jurkiewicz – edukacja wczesnoszkolna
mgr Aneta Kozioł – religia, biblioteka
mgr inż. Dariusz Miłkowski – informatyka
mgr Joanna Roczniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
mgr Jadwiga Szydłowska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
mgr Maria Król – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Gaj – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
mgr Dorota Wróblewska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Irena Sikora – edukacja wczesnoszkolna
ks. mgr Karol Tokarczyk - religia
mgr Agnieszka Żaba – zajęcia rewalidacyjne