Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły mgr Zofia Tarasek- matematyka
Wicedyrketor szkoły mgr Anna Średniawa - historia, geografia
lic. Halina Filar – matematyka
mgr Anna Jackowska – język polski
mgr Renata Gadecka – język polski
mgr Maria Maciaszek – przyroda
mgr Jolanta Zagórska – plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Małgorzata Miłkowska – religia, wychowanie fizyczne, muzyka
mgr Michał Cieśla- wychowanie fizyczne
mgr Aldona Król-język angielski
mgr Beata Potępa – język angielski
mgr Beata Olszowska – język angielski
mgr Magdalena Gabor – historia i społeczeństwo, zajęcia logopedyczne
mgr Alina Jurkiewicz – edukacja wczesnoszkolna
mgr Aneta Kozioł – religia, biblioteka
mgr inż. Dariusz Miłkowski – informatyka, matematyka
mgr Joanna Roczniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
mgr Jadwiga Szydłowska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
mgr Maria Król – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Gaj – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
mgr Dorota Wróblewska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
ks. mgr Jan Zając --- religia
ks. mgr Nowak Dariusz --- religia
ks. mgr Paweł Śliwa - religia
mgr Agnieszka Żaba – zajęcia rewalidacyjne
mgr Bajorek Małgorzata ---  geografia, chemia
mgr Brataniec Małgorzata ---  historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Dziuban Joanna ---  wychowanie fizyczne
mgr Galas Rafał --- wychowanie fizyczne
mgr Hołda Artur --- muzyka, sztuka
mgr Hołda Katarzyna ---  fizyka
mgr Hołda Marta --- historia
mgr Jachymczyk Józefa --- chemia
mgr Jackowska Anna --- język polski
mgr Kotul Dorota ---  matematyka
mgr Miłkowska Zofia --- zajęcia artystyczne
mgr Muzyk Irena --- biologia
mgr Ostrowska Liliana --- język polski
mgr Patyk Jadwiga ---  język niemiecki
mgr Pierz Anna --- informatyka, zajęcia techniczne
mgr Piotrowska Diana --- język angielski
mgr Rutka - Gniadek Agnieszka --- matematyka
mgr Schabowska Gabriela --- język polski 
mgr Żaba Krystyna --- matematyka
Pedagog mgr Ciepiela Małgorzata
Biblioteka mgr Schabowska Gabriela