„Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe”, czyli co nowego w ramach programu innowacyjnego


SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI "ROZWIJAMY MOWĘ  I SUKCESY SĄ GOTOWE"

Pobierz pliki


Na zakończenie Innowacji zostaną przeprowadzone
LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE
dla uczniów klasy I oraz dzieci z oddziału przedszkolnego - 9 czerwca od godz. 9.00 

Badania przeprowadzi mgr Barbara Romanowska - logopeda, neurologopeda 
z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Tarnowie, Filia w Tuchowie. 

Czytamy naszym pociechom książki


Bywa, że w natłoku codziennych spraw zamiast rozmawiać z dzieckiem, niejednokrotnie włączamy mu bajki w telewizji. Owszem, bajki są ważne w życiu dziecka i nie da się chyba uniknąć ich oglądania przez malucha, ale wskazany jest duży umiar.
Postacie bajkowe nie zastąpią rozmowy czy spędzania czasu z rodzicami, dziadkami. Pomijając kontakt twarzą w twarz i przytulanie, dziecko patrząc na poczynania bajkowych bohaterów, nie widzi dokładnych ruchów ich ust. Choćby z najciekawszej bajki nie nauczy się poprawnie mówić. Owszem, może powiększyć zasób słów, ale dopiero w późniejszym okresie rozwoju.
Co innego książka. Rozwija wyobraźnię i ułatwia nawiązywanie się więzi. Dziecko wsłuchuje się w głos bliskiej mu osoby, może obserwować i podpatrywać, choć na razie nieświadomie, jak ona mówi, w jaki sposób układa język czy wargi, artykułując konkretną głoskę. Te wszystkie elementy złożą się w przyszłości na piękną mowę dziecka.
Od kiedy można zacząć?
Czytać możemy już kiedy nosimy dzieciątko pod sercem. Wówczas przyswajane są ton i melodia głosu mamy czy taty. Gdy nasz maluch potrafi już leżeć na brzuszku i unosić dłuższą chwilę głowę, możemy przed nim rozkładać kolorowe książeczki tak, aby łatwo było mu obserwować obrazki i czytać mu kilka wersów.
Jak długo i często?
Zależy to od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Zaczynamy od bardzo krótkich tekstów i obserwujemy poziom zainteresowania. Jeżeli ono nie maleje, wydłużamy czas. Jeżeli dziecko niecierpliwi się - przerywamy czytanie.Czytamy przy każdej możliwej okazji. Niech to będzie przyjemna forma spędzania wspólnie czasu. Warto regularnie (najlepiej codziennie) zachęcać do zaglądania do książeczki, a z czasem czytanie wejdzie w nawyk i nie będzie mowy o zaśnięciu bez przeczytania tej ulubionej. A jeśli dziecko domaga się wielokrotnego czytania jednej książeczki – nie walczmy z nim. Widocznie jest ona dla niego pasjonująca. Czasem zamiast czytania można po prostu porozmawiać o obrazkach w książeczce.
Są dzieci, które nie lubią słuchać czytania bajek, bo trudno im skupić uwagę. Staramy się wtedy zadbać, aby otoczenie nie rozpraszało żadnymi dźwiękami. Zdarza się też, że dzieci nagle tracą zainteresowanie lekturą, pomimo że do tej pory uwielbiały słuchać czytanych przez rodziców bajek. Nie robimy wówczas nic na siłę, bo tylko zwiększymy zniechęcenie. Czekamy, aż zły okres minie.
Jakie książki?
Na początek mogą być książeczki z dużymi, pojedynczymi obrazkami, pod którymi są podpisy z nazwami obrazków. Obrazki powinny być proste, czytelne, a tło jasne.Następne to już nieco dłuższe książeczki z bajkami, najlepiej rymowanym. Ważne, by ilustracje także były czytelne, i co istotne, nie zawierały zbyt wiele zbędnych szczegółów. W innym razie dziecko nie będzie potrafiło skupić wzroku, bowiem mózg dziecka nie umie jeszcze wyselekcjonować bodźców i oddzielić tych ważnych od tych mniej ważnych.
Dla nieco starszych pociech ciekawe i przydatne są książeczki, w których niektóre wyrazy z tekstu zastępowane są obrazkami. Dziecko może w nich „czytać", nazywając w odpowiednim momencie wskazany palcem obrazek.
Zalety czytania dziecku
Wspólne czytanie pogłębia więź między rodzicami a dzieckiem, rozwija funkcje słuchowe, umiejętność koncentracji uwagi (początkowo na słowie mówionym, później na słowie pisanym) i spostrzeganie wzrokowe. Rozwija wyobraźnię, bogaci słownictwo i wiedzę o otaczającym świecie.Wyrobienie w dzieciństwie nawyku słuchania i czytania pozwoli w przyszłości nastolatkowi nie ulegać uzależnieniu od telewizji i komputera.

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA STRONY POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TARNOWIE I ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKŁADKĄ CZYTAJMY DZIECIOM

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO ĆWICZENIA W DOMU

W dniu 14 lutego odbyło się spotkanie warsztatowe z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na temat "Jak motywować dziecko do ćwiczeń?" . W pierwszej części spotkania krótko przedstawiono ogólne informacje o istocie motywacji oraz omówiono jej występowanie na poszczególnych etapach terapii logopedycznej. Zwrócono uwagę na możliwy spadek motywacji dziecka, spadek skuteczności sposobów motywowania, niedostateczną współpracę z logopedą i w otoczeniu dziecka oraz brak konsekwencji, zwłaszcza kiedy dziecko utrwala głoski w mowie codziennej.Druga część spotkania przebiegała w formie przykładowych zabaw. Próbowano wspólnie ustalić sposoby motywowania, w tym do ćwiczeń logopedycznych w domu. Rodzice obejrzeli różne plansze pokazujące postępy, książeczki i gry planszowe. Poznali zasady zabaw w Poszukiwanie skarbów, Strażnika mowy czy Odwracanie ról. Otrzymali zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej, kod uprawniający do zniżki na stronie mimowa.pl oraz listę tematów zamieszczonych
w Kąciku logopedy.
Rodzice mieli możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim zauważenia swojej bardzo istotnej roli. Spotkanie zakończyła krótka ankieta badająca zainteresowanie tematem, w której rodzice podali jakie wskazówki z warsztatów wykorzystają oni w codziennej pracy z dzieckiem.

Ferie z bajką logopedyczną

W czasie ferii zimowych zorganizowano w naszej Szkole „Ferie z bajką logopedyczną”. Zajęcia odbywały się we wtorki oraz czwartki
i mogły w nich uczestniczyć wszystkie chętne dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.
Każde spotkanie osnute było na innej tematyce: Pory roku, Zniszczony miś, Wszystko można naprawić, Rycerz i jego giermek. Elementami powtarzającymi się była bajka
o koniku Kasztanku, który wraz z przyjaciółmi podróżuje po Polsce oraz historyjki obrazkowe.
W treść bajki wplatano ćwiczenia artykulacyjne i dźwiękonaśladowcze, usprawniające cały aparat mowy: oddychanie, fonację, prozodię, słuch fonematyczny, sprawność
i koordynację narządów mowy.
Historyjki obrazkowe kształtowały umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego czyli zdolność odróżniania przyczyny od skutku i osadzania konkretnych wydarzeń w czasie. Przy okazji wzbogacano słownictwo, rozwijano mowę dialogową i kształtowano umiejętność budowania dłuższych form wypowiedzi.Równocześnie dzieci rozwijały umiejętności społeczne, poznawały świat emocji, znaczenie przyjaźni, życzliwości, a także zdobywały wiedzę o otoczeniu społecznym i przyrodniczym. Zabawy pozwoliły także na rozwijanie koncentracji uwagi i stymulowanie percepcji wzrokowej.Połączenie ćwiczeń logopedycznych z treściami
o walorach poznawczych i wychowawczych podniosło atrakcyjność i wartościowość zajęć.
Miłym podsumowaniem było wręczenie wszystkim uczestnikom zajęć Pamiątki udziału w zajęciach oraz nagród książkowych dla najbardziej wytrwałych dzieci, które wykazały się najwyższą frekwencją na zajęciach.

LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE dla  dzieci z oddziału przedszkolnego -
14 września od godz. 9.00

LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE dla uczniów klasy I oraz dzieci z oddziału przedszkolnego - 7 września od godz. 9.00

Badania przeprowadzi mgr Barbara Romanowska - logopeda, neurologopeda
z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Tuchowie.
Podstawą udziału w badaniu jest zgoda rodzica (podpis u wychowawców).

Pobierz pliki