UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Decyzja Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie o nadaniu
naszej szkole imienia
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Wyniki konkursu logopedycznego
„WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKIˮ

W internetowym głosowaniu I miejsce zajęła KAROLINA GĄSIOR z Oddziału Przedszkolnego.
Komisja w składzie: 
Z. Tarasek (dyrektor Szkoły) , J. Zagórska (nauczyciel plastyki) , R. Gadecka (nauczyciel języka polskiego) , A. Gomułka (logopeda) przyznała I równorzędne miejsce KACPROWI CIEPIELOWSKIEMU z klasy pierwszej. Nauczyciel języka polskiego dodatkowo docenił wiersz JAKUBA GNIADKA z klasy pierwszej,
któremu przyznał nagrodę specjalną "NADZIEJA POLONISTY".

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranej!

Konkurs plastyczny - 
Wierszyki ćwiczące języki

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 czerwca. Przewiduje się dwa równorzędne pierwsze miejsca.
Jedno z miejsc przyzna Komisja w składzie: Z. Tarasek, J. Zagórska, R. Gadecka, A. Gomułka.
Drugie równorzędne I miejsce wskażą wszyscy zainteresowani Konkursem,oddając swoje głosy na wybraną pracę na stronie Szkoły http://spciezkowice.pl
w terminie 1 - 18 czerwca. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

LOGOPEDYCZNY KONKURS „WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKIˮ

Rozbudzenie twórczości u dzieci, prezentacja umiejętności oraz zapoznanie uczniów 
i rodziców z tematyką logopedyczną. Prace konkursowe mają umilić codzienne ćwiczenia logopedyczne w domu i wzbudzić motywacje do poprawnego wypowiadania się. Współpraca 
z rodzicami w tworzeniu pracy konkursowej mile widziana.

Forma konkursu: 
Uczestnik konkursu powinien wymyślić wierszyk zawierający wyrazy z ćwiczonymi głoskami. 
Wiersz należy napisać na kartce A4, a następnie zilustrować go dowolną techniką (ilustracja powinna być na tej samej stronie co wiersz).
Na odwrocie każdej pracy należy napisać imię i nazwisko oraz klasę.

Czas trwania konkursu:
Od 8 maja 2017r. do 31 maja 2017r.Prace należy dostarczyć p. J.Roczniak lub p. M.Gabor.