Lista Laureatów Turnieju dla szkół podstawowych gminy Ciężkowice
„Dumni z dokonań naszych przodków”

1. Bajor Justyna
2. Gabor Zuzanna
3. Gomułka Natalia
4. Haraf Natalia
5. Hołda Matylda
6. Jurkiewicz Justyna
7. Kania Natalia
8. Kumorek Wiktoria
9. Kutypa Iwona
10. Kwaśny Mateusz
11. Orłowska Paulina
12. Rutka Zuzanna
13. Sopala Jakub
14. Sopala Szymon
15. Stec Kacper 
16. Szczepanik Patrycja
17. Szostek Łukasz
18. Szostek Mateusz
19. Wróbel Oliwia

Gratulujemy laureatom i zapraszamy na drugi dzień Turnieju 8 czerwca 2018 r. na godz. 9:00 do SP
w Ciężkowicach.
Równocześnie przypominamy, że tym dniu organizator zapewnia dowóz w następujących godzinach: Zborowice 7: 30, Pławna 7:40, Bruśnik 7:50, Siekierczyna 8:00, Jastrzębia 2 – 8:10, Jastrzębia 1 – 8:15, Kąśna Dolna 8:20, Bogoniowice 8:25.
Organizatorzy

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Decyzja Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie o nadaniu
naszej szkole imienia
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Wyniki konkursu logopedycznego
„WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKIˮ

W internetowym głosowaniu I miejsce zajęła KAROLINA GĄSIOR z Oddziału Przedszkolnego.
Komisja w składzie: 
Z. Tarasek (dyrektor Szkoły) , J. Zagórska (nauczyciel plastyki) , R. Gadecka (nauczyciel języka polskiego) , A. Gomułka (logopeda) przyznała I równorzędne miejsce KACPROWI CIEPIELOWSKIEMU z klasy pierwszej. Nauczyciel języka polskiego dodatkowo docenił wiersz JAKUBA GNIADKA z klasy pierwszej,
któremu przyznał nagrodę specjalną "NADZIEJA POLONISTY".

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranej!

Konkurs plastyczny - 
Wierszyki ćwiczące języki

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 czerwca. Przewiduje się dwa równorzędne pierwsze miejsca.
Jedno z miejsc przyzna Komisja w składzie: Z. Tarasek, J. Zagórska, R. Gadecka, A. Gomułka.
Drugie równorzędne I miejsce wskażą wszyscy zainteresowani Konkursem,oddając swoje głosy na wybraną pracę na stronie Szkoły http://spciezkowice.pl
w terminie 1 - 18 czerwca. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

LOGOPEDYCZNY KONKURS „WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKIˮ

Rozbudzenie twórczości u dzieci, prezentacja umiejętności oraz zapoznanie uczniów 
i rodziców z tematyką logopedyczną. Prace konkursowe mają umilić codzienne ćwiczenia logopedyczne w domu i wzbudzić motywacje do poprawnego wypowiadania się. Współpraca 
z rodzicami w tworzeniu pracy konkursowej mile widziana.

Forma konkursu: 
Uczestnik konkursu powinien wymyślić wierszyk zawierający wyrazy z ćwiczonymi głoskami. 
Wiersz należy napisać na kartce A4, a następnie zilustrować go dowolną techniką (ilustracja powinna być na tej samej stronie co wiersz).
Na odwrocie każdej pracy należy napisać imię i nazwisko oraz klasę.

Czas trwania konkursu:
Od 8 maja 2017r. do 31 maja 2017r.Prace należy dostarczyć p. J.Roczniak lub p. M.Gabor.